Editap
Samarbeidsprosjekt for utviklingen av nytt CMS-verktøy "Editap" for SMB-kunder for Idium AS. Møter i produktråd med teknikere og designere i Norge og Polen med planlegging og strategi. Skisser av wireframes og testing internt. Design av maler til verktøyet + brukerveiledning til kunder. Design av nettsider til kunder. 
Eksempler på wireframes til knapper:
Design av knapper implementert i CMS-verktøyet:
Planlegging og definering av GUI:
Testing av verktøyet internt og med kunder:
Design av maler:
Hovedansvar for design og innhold til brukerveiledning med hjelpevideoer:
Tilbake til toppen